بازی با کلمات

فِراقــ...ـغ مـن از خودم وصالِ توست

بازی با کلمات

فِراقــ...ـغ مـن از خودم وصالِ توست

بازی با کلمات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ

مولای یا مولای
انت المالک و انا المملوک

پیام های کوتاه
قـــــطار میرود
 تـــــــــو میروی
 تمام ایستگاه میرود
و من چقدر ساده ام
که سالهای سال
 کنار این قطار ایستاده ام
و همـــــــچنان
به نرده های ایستگاه رفته
تـکـــیه داده ام
سید رضا
۲۰ خرداد ۹۶ ، ۱۴:۴۹ ۰ نظر


سید رضا
۰۵ آذر ۹۵ ، ۰۰:۰۰ ۰ نظر